Hjem Miljø- og samfunnsansvar

Miljø- og samfunnsansvar

Som Norges største leverandør av fisk- og friluftsutstyr synes vi det er ekstra viktig å gjøre en innsats for miljøet!  På denne siden har vi samlet litt informasjon om hvordan vi jobber med samfunnsansvar, miljøspørsmål og bærekraftighet i Nordic Outdoor.

Vi er Miljøfyrtårn

I april 2018 ble Nordic Outdoor Miljøfyrtårnsertifisert. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport. Denne fås tilsendt på forespørsel, kontakt oss om du ønsker klima- og miljørapporten. Som Miljøfyrtårn har vi et konkret og effektivt verktøy for å ta miljøansvar og være med på dugnaden for å nå et lavutslippssamfunn. Sertifiseringen hjelper oss ikke bare til å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, som kildesortering og energiforbruk, men gir oss også gode rutiner for dette på områder som innkjøp og transport, samt stiller krav til arbeidsmiljø og HMS-arbeid i bedriften.  Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som ble anerkjent av EU, det skjedde i 2017, og beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med andre internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

Hvorfor plastemballasje?

Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi bruker plastemballasje. En av grunnen til dette, er at vi har valgt båt som transportmiddel for å få varene fraktet fra fabrikk. Emballasjen beskytter rett og slett pappen (eksempelvis hengekort eller bakkort). Vi har tidligere opplevd at pappen på produktene under transportetappen trekker til seg så mye fuktighet at de er ødelagt når de kommer fram til oss og skal ut i butikk. Det lønner seg ikke å måtte bytte emballasje når varene kommer til oss, verken økonomisk eller miljømessig.

Beskytter produktet

Ute i butikkene beskytter også emballasjen pappen og produktet, slik at varen får lenger holdbarhet i den perioden det er til salgs inne i butikken.  For noen av produktene, som pilker og sluker, har også plastemballasjen en beskyttelsesfunksjon for å hindre at skarpe kroker henger seg i opp i andre varer eller, i verste fall, skader kunder. Hvordan produktene presenteres i butikk, er også noe vi jevnlig evaluerer, for å finne den beste løsningen for både kunder og miljøet.

Kan gjenvinnes

Når det er sagt, ønsker vi selvsagt ikke å bidra til økt forsøpling av de dyrebare ressursene i verken hav eller natur. Sølvkrokens produkter har derfor i størst mulig grad emballasje som kan gjenvinnes. Både bakkort og hengekort (papp) kan gjenvinnes, det samme kan all plastemballasje på Sølvkroken-produkter som selges i butikk. Ved å bruke emballasje som kan gjenvinnes, ønsker vi å bidra til mindre mengde restavfall.

Grønt Punkt-ordningen

Nordic Outdoor er derfor også medlem av Grønt Punkt-ordningen. Grønt Punkt Norge er et non-profitt selskap som sørger for finansiering av returordningene for (emballasjetypene) glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Vi betaler miljøbidrag og rapporterer til Grønt Punkt.

Tar vare på naturen

Dessverre blir det veldig synlig i naturen når noen ikke rydder opp etter seg. Vi ønsker likevel å understreke at mange fiskere og friluftsfolk etter vår erfaring er utrolig gode på å ta med seg søppel hjem etter turen! Vi ønsker også å støtte gode tiltak som bidrar til nettopp dette, blant annet er vi med på å sponse premier til Kystlotteriet.

Bærekraftighet og samfunnsansvar

Ved å, i så stor grad som mulig, velge den mest miljøvennlige transportmåten for varene som skal til lager, begrense antall flyreiser vi selv tar, stille krav til leverandører og tenke over hvordan våre valg som bedrift påvirker miljøet, ønsker vi å jobbe mot at tanken om samfunnsansvar og bærekraftighet skal prege alle deler av vår bedrift. Vi er klare over at dette er en kontinuerlig prosess, og vi tar gjerne imot tips til gode miljøtiltak vi kan støtte eller bidra til. Har du spørsmål til oss, er du velkommen til å kontakte oss på post@nordic-outdoor.no eller ringe oss på 37 00 28 00!

[td_block_12 custom_title=»Nyheter» limit=»3″ ajax_pagination=»load_more»]