– Vi er stolte over å være den første norske totalleverandøren av fisk- og friluftsutstyr som har blitt Miljøfyrtårn, sier administrerende direktør, Geir Mellum.

Vannbasert impregnering

For så langt vi har greid å gjøre rede for, er det ingen andre lignende bedrifter som er Miljøfyrtårn. Mellum tror det gir positive utslag, også økonomisk:
– Mange butikker foretrekker å kjøpe fra en forhandler som tenker på miljøet i alle ledd av bedriften, det har vi allerede erfart. I tillegg prøver vi å stille krav til våre internasjonale leverandører igjen. Her er det for øvrig allerede mange av merkene vi distribuerer, som er langt framme på sitt felt, forteller Mellum. Bruk av miljøvennlige og resirkulerbare materialer i turutstyr er ett eksempel, vannbasert impregnering uten fluorkarboner og drivgasser ett annet. Nå ønsker bedriften å øke antall miljøsertifiserte leverandører ytterligere.

Stas å bli sertifisert

– Akkurat nå skal jeg være litt formell og ta på meg kjedet mitt, sa ordfører Robert Cornels Nordli da han i slutten av juni overrakte det synlige beviset på at bedriften er Miljøfyrtårn. Kommunen ønsker at det skal være litt stas å bli sertifisert. For øvrig er ikke sertifiseringen noe en får for evig og alltid, hvert tredje år må fyrtårnebedriftene resertifiseres.
– Det er positivt at det lokale næringslivet i Arendal er med på å ta samfunnsoppgaven knyttet til miljø og klima. Vi klarer ikke å løse dette alene som kommune, men i fellesskap som lokalsamfunn, understreket ordføreren.

Arne Kjell Halvorsen Kenneth Myrvang Olsen kakefest miljøfyrtårn
MARKERING: F.v. Arne Kjell Halvorsen og Kenneth Myrvang Olsen jobber på Krøgenes og feiret sertifiseringen med kake.

Uten palmeolje

Sertifiseringen gir konkrete verktøy for å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Det betyr blant annet færre flyreiser, flere møter på Skype og kildesortering, tiltak som alt er innført uten større problemer enn at noen ved en feil kasta plast i restavfallet… Videre har en fått på plass energiattester, det skal ikke brukes fossile kilder til oppvarming og en har flere ladere for el-biler. At det ikke kjøpes inn produkter som er laget av tropisk tømmer, inneholder farlige kjemikalier eller palmeolje er andre eksempler på hva det betyr for oss å være Miljøfyrtårn. Men en sertifisering handler om mer enn klima og miljø, forteller Nordic Outdoors kvalitetssjef Britta Schopp:
– Å være Miljøfyrtårn gir oss også gode rutiner på områder som innkjøp og transport, og det stilles høye krav til arbeidsmiljø og HMS i bedriften.

Roser friluftsfolket

I dag kan det aller meste av Sølvkroken-emballasje kildesorteres:
– Både bakkort og hengekort i papp kan gjenvinnes, det samme kan all plastemballasje på Sølvkroken-produkter som selges i butikk. Ved å bruke emballasje som kan gjenvinnes, ønsker vi å bidra til mindre mengde restavfall, sier Schopp. Bedriften er medlem av Grønt Punkt-ordningen og betaler miljøbidrag og rapporterer til Grønt Punkt Norge. Dette er et non-profitt selskap som sørger for finansering av returordninger for glass, plast, metall med flere. I sommer kommer mennesker over hele landet til å bruke produkter fra oss, enten de fisker, tar med seg kart på tur eller sover i telt:
– Vi ønsker å gi friluftsfolk litt mer «miljøgulrøtter» enn pisk, for etter vår erfaring er det utrolig mange som også er gode på å ta med seg søppel hjem etter turen. Derfor støtter vi også tiltak som belønner alle som rydder opp etter seg, som Kystlotteriet, forteller Mellum.

Tar ansvar sammen

Ordføreren mener næringslivet er viktige medspillere for å redusere klimautslippene. Ved å miljøsertifisere seg viser næringslivet at de sammen med kommunen tar ansvar:
– Miljøfyrtårn er et godt verktøy for å organisere bedriftenes klima- og miljøarbeid. Miljødirektoratet lager årlige klimaregnskap per kommune, og her vil klimatiltak i kommunen og næringslivet gi resultater.

 

Toppbildet viser ordfører Robert Cornels Nordli (t.v.) og Geir Mellum utenfor hovedkontoret vårt på Krøgenes i Arendal. Foto: Bente J. Harstad